quê hương và niềm nhớ

Category: Mùa thu và người lính chiến


Mùa thu và người lính chiến

     Cám ơn em mùa thu         từng ngày ru anh ngủ            trên ngọn đồi hoang vu       nơi chốn xa mịt mù.        Cám ơn em mùa thu              buông…

Đọc thêm