quê hương và niềm nhớ

Category: Nửa vầng trăng


Nửa vầng trăng

         Nhớ một lần đi biệt cố hương          Nước mắt tôi rơi mỗi dặm đường    bàn tay mẹ tiễn trời lưu luyến       Đôi mắt cha buồn tựa biển sâu…

Đọc thêm