quê hương và niềm nhớ

Category: Nửa vầng trăng


Nửa vầng trăng

                      Nhớ một lần đi, biệt cố hương                    nước mắt tôi rơi rớt trên đường              bàn…

Đọc thêm