quê hương và niềm nhớ

Category: Quê hương tôi


Quê hương tôi

Việt Nam Hai tiếng nói    thân thương mật ngọt tôi thuộc lòng từ thuở mẹ bồng tay.    Quê hương tôi một dãy non sông dài gìn giữ nước ông cha rền một cõi.          …

Đọc thêm