quê hương và niềm nhớ

Category: Quê mẹ phố em


Quê mẹ phố em

                   Từ buổi con rời xa áo mẹ                    chân trời mất hút bóng hình thân                …

Đọc thêm