quê hương và niềm nhớ

Category: Quên


Một niềm vui

Em như giọt nước mắt,    thương đời lận đận.    Anh như pho tượng buồn, cúi mặt phân vân. Em như dòng sông xanh, lặng lẻ âm thầm. Anh như cánh chim nhỏ,   bên trời cô độc.  …

Đọc thêm