quê hương và niềm nhớ

Category: Sóng biếc


Sóng biếc

                                                   Sóng biếc ơ hờ thương nhớ ai                                                    Nghe chừng đâu đó tiếng thở dài                                                    Năm tháng sầu tương dường mê mãi                                                    Đợi nắng thu tàn mắt môi phai                                                    …

Đọc thêm