quê hương và niềm nhớ

Category: Tâm tình


Tâm tình

Có những niềm đau ví chừng bất tận, Duỗi hồn đơn tìm một chút nghỉ yên. Muốn phá tan những xiềng xích u phiền, trên đỉnh núi một mình ta nghiêng chén. Ta muốn sống như một lần hò hẹn,…

Đọc thêm