quê hương và niềm nhớ

Category: Tháng chín


Tháng chín

              Bây giờ ngày tháng chín                    ngồi suông nhìn mưa ngâu             mưa rơi trắng mái đầu     mùa…

Đọc thêm