quê hương và niềm nhớ

Category: Thu Vắng


THU VẮNG

           Ðồi cao vi vút , tiếng thông reo                  Mây xám buồn giăng tận lưng đèo            Suối con róc rách luồn khe đá…

Đọc thêm