quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Tiếng quê hương


Tiếng quê hương

(Viết cho các em học trò nhỏ của tôi-lớp Việt Ngữ .) Cô bỗng thấy hôm nay trời rất đẹp, chung quanh đây đầy ấp những yêu thương. vì có em đang học tiếng quê hương, bên cô đó, em học…

Đọc thêm