quê hương và niềm nhớ

Category: Tình nghèo


Tình nghèo

Nhìn hoa anh đào đẹp quá, tôi chợt nhớ đến những mối tình nghèo cũng đẹp như hoa và dễ thương vô cùng.                                        …

Đọc thêm