quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Tôi là người Việt Nam


Tôi là người Việt Nam

                                 Thủy Trang                           Việt Nam. Hai tiếng nói thân thương mật ngọt, tôi thuộc lòng từ thuở mẹ bồng tay. Quê hương tôi một…

Đọc thêm