quê hương và niềm nhớ

Category: Trở lại


Trở lại

 Em thật muốn trở lại,       những ngày xưa dấu ái.    Tay nắm chặt bàn tay,     đi hết đoạn đường dài.      Em thật không ái ngại,       phải đối diện chua cay.  …

Đọc thêm