quê hương và niềm nhớ

Category: Trúc Mai


Trúc Mai

                              Lương Đức Trung Gọi em nhung nhớ, tình ơi! Về đâu xa lắc chơi vơi giữa dòng Rồi em mỏi cánh mùa đông Cho anh sưởi ấm thân hồng chút thôi! Áo em mặc đã nhăn rồi…

Đọc thêm