quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Từ biệt anh!


Từ biệt anh!

                 Em đi rồi,                         mặt trời vẫn mọc phải không anh?         nước biển vẫn màu xanh,  …

Đọc thêm