quê hương và niềm nhớ

Category: Ú tim


Ú tim

       Em ơi ta nhớ em rồi        xin em mau đến kẻo trời cô đơn        hãy về theo lối tim mòn        trên bờ môi thắm trong hồn ngủ yên…

Đọc thêm