quê hương và niềm nhớ

Category: Vì sao !


Vì sao!

     Có bao giờ em hỏi      vì sao mẹ lại buồn       có bao giờ em biết     vì sao lệ mẹ tuôn          Có bao giờ em thấy    …

Đọc thêm