quê hương và niềm nhớ

Category: Vịnh bonsai giấy


Vịnh bonsai giấy?

Ảnh nguồn: Phan Lê   Đấy phải bonsai tượng ảnh hình? Trên màn trắng tỏa ánh lung linh Màu hoa tím dại ngời ngời thẩm Sắc lá xanh trong lác đác xinh Mảnh khảnh phô đường cong lả lướt Thân gầy lộ…

Đọc thêm