quê hương và niềm nhớ

Category: Yêu mùa xuân


Yêu mùa xuân

           Tôi biết yêu mùa xuân   từ khi tôi còn bé         vòi vĩnh mẹ xin quà           đòi được may áo mới                    rong chơi khắp phố người            Tôi rất yêu mùa xuân              cho tôi…

Đọc thêm