quê hương và niềm nhớ

Category: Xuân trong tôi


Xuân trong tôi

            Đêm ba mươi năm nào      chao ôi, dài làm sao          giao thừa đi đâu vắng         cho tôi chờ băn khoăn          Tôi…

Đọc thêm