quê hương và niềm nhớ

Category: Chân dung Thầy cũ


Chân dung Thầy cũ

Trường Hoàng Diệu thời ấy vốn là trường ‘ngon’ nhứt  của tỉnh lỵ, học trò giỏi cũng nhiều mà người đẹp cũng lắm, lúc chúng tôi còn ‘con nít’ lớp Đệ Ngũ thì hoa khôi đầy lớp Đệ Nhị, Đệ…

Đọc thêm