quê hương và niềm nhớ

Category: Có một lần


Có một lần

   Có một lần tuyệt vọng có một lần khổ đau        mới hay tim mình khóc           mới hay sầu ngổn ngang             Rồi những giọt nắng vàng…

Đọc thêm