quê hương và niềm nhớ

Category: TÍM


TÍM

                                                 Chiều tím hoàng hôn ửng sắc vàng                  …

Đọc thêm