quê hương và niềm nhớ

Category: Con nhớ


Con nhớ

Thủy Trang Lần đầu tiên con viết bài thơ này cho ba. Lần đầu tiên con biết thế nào là cách xa. Chiều nghĩa trang hôm đó héo úa màu cỏ hoa Tiễn ba đi lệ nhòa buồn nào bằng…

Đọc thêm