quê hương và niềm nhớ

Category: Giấc ngủ trên quê hương


Giấc ngủ trên quê hương

  Chiều chiều ra đứng ngỏ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều lòng sao như thấy buồn thiu mắt mờ ngấn lệ từng chiều lặng qua nhớ sao là nhớ quê nhà nỗi lòng đất khách tình…

Đọc thêm