quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Giấc ngủ trên quê hương


Giấc ngủ trên quê hương

                                          Chiều chiều ra đứng ngỏ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Lòng sao như thấy buồn…

Đọc thêm