quê hương và niềm nhớ

Category: Tôi nhớ Sài Gòn


Tôi nhớ Sài gòn

Tôi nhớ Sài gòn, sau ngày từ biệt quê hương. Bởi ở đây có những con đường, tôi lý‎‎nh quýnh sợ mình xa nhau mãi. Tôi ao ước ngày mai xin dừng lại, cho yêu thương sẽ mãi mãi không…

Đọc thêm