quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Bây giờ bạn ở đâu


Bây giờ bạn ở đâu?

                                 “Thu Minh: bởi vì mình sinh vào đêm trung thu, trăng sáng”                        …

Đọc thêm