quê hương và niềm nhớ

Category: Phải thế mà thôi


Phải thế mà thôi

 Thưa thầy Nguyễn Hồng Ẩn, Cám ơn thầy đã cho phép em đăng lại bài thơ “Phải thế mà thôi” của thầy trên quehuongvaniemnho.com để em còn nhớ mãi nắng Sàigòn của em như lời thơ của thầy đã viết: “sao  mát…

Đọc thêm