quê hương và niềm nhớ

Category: Trả lại dời quá nửa


Trả lại đời quá nửa

Trả lại thời gian những ngày châu báutheo bạn bè đi bắt ốc hái rautiếng cười vui trong sáng ngọt ngàonơi đồng nội còn yêu trăng mười sáu Trả lại làng quê những ngày nương náuthuở học trò rau cháo…

Đọc thêm