quê hương và niềm nhớ

Category: Hà Tiên hội ngộ


Hà Tiên hội ngộ

Mười ba tháng 8 năm 2017 là ngày họp mặt của quý đồng hương Hà Tiên tại Garden Grove Park, thành phố Garden Grove, California do Hội Đồng Hương Hà Tiên tổ chức. Chúng tôi đã có dịp gặp lại…

Đọc thêm