quê hương và niềm nhớ

Category: Đôi thuyền


Đôi thuyền

                          Có một đôi thuyền nhỏ   trên sông nước bao la            thuyền và nước mặn mà      như chuyện tình đôi ta.  …

Đọc thêm