quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Nhớ


NHỚ

                                    Anh có biết em muôn vàn nhung nhớ nhớ trường xưa từ độ đã cách xa  nhớ chiều mưa hay một sáng…

Đọc thêm