quê hương và niềm nhớ

Category: Nhớ


Nhớ

                                                        Anh đứng chôn chân trước cổng trường              …

Đọc thêm

Nhung nhớ

                                    Anh có biết em muôn vàn nhung nhớ nhớ trường xưa từ độ đã cách xa  nhớ chiều mưa hay một sáng…

Đọc thêm