quê hương và niềm nhớ

Category: Còn có ngày vui


Còn có ngày vui

                                   Song Thùy Dù gì thì mình, vẫn còn có ngày vui. Bạn tôi ơi, xin hãy mĩm cười, đừng để buồn vương vấn…

Đọc thêm