quê hương và niềm nhớ

Category: Bạn hữu của Bốn Mùa


Bạn hữu của Bốn Mùa

   Thủy Trang Sáng nay trên đường đi làm, tôi thấy trời rất xanh và mây rất đẹp. Một ngày mới đến với tôi thật đầm ấm và hạnh phúc vì tôi có được những người bạn tri âm mà…

Đọc thêm