quê hương và niềm nhớ

Category: Tuổi thơ ngây


Tuổi thơ ngây

Không cần thiết chiều hôm nay xuống chậm hay mặt trời còn đó nắng hiu hiu bọn chúng tôi với những cánh diều bay ngang dọc trên đồng xanh gọi gió. Ai biết được chuyện thần tiên tuổi nhỏ chỉ…

Đọc thêm