quê hương và niềm nhớ

Category: Mùa thu xưa


Mùa thu xưa

Có một mùa thu xa rất xamắt nai ngơ ngác thật hiền hòacô sinh viên trẻ khờ khạo quámới gặp lần đầu đã thiết tha Có phải không anh cứ như làduyên mình hò hẹn mấy thu quacho đến thu này…

Đọc thêm