quê hương và niềm nhớ

Category: Có khi nào anh nói


Có khi nào anh nói

                     Lương Đức Trung                  Ngày xưa anh thường nói:                  (Mắt nhìn vào khoãng không)  …

Đọc thêm