quê hương và niềm nhớ

Category: Mối tình quê hương


Mối tình quê hương

                 Tôi còn có quê hương                            khi vượt sóng trùng dương                  …

Đọc thêm