quê hương và niềm nhớ

Category: Anh sẽ trở về


Anh sẽ trở về

 Em ơi anh sẽ về        chờ anh về em nhé     anh sẽ về bên em                         trong nắng chiều hàng xoan               đừng sờn lòng em nhé                      dù sau những chiến chinh       biệt ly và xa cách             em anh…

Đọc thêm