quê hương và niềm nhớ

Category: Lá thư cuối cùng


Lá thư cuối cùng

 Cám ơn mình! Tại sao anh chỉ có thể nói được những lời này với mình, khi anh sắp phải rời xa mình vĩnh viễn? Anh nhớ lại, sau ngày chúng ta đám cưới, mình phải sống bên anh trong…

Đọc thêm