quê hương và niềm nhớ

Category: Nụ cười của má


Nụ cười của má!

               Mẹ già tuổi đã chín mươi,                thương quá mẹ ơi, dáng mẹ cười.                Chao ôi! con muốn ôm mẹ…

Đọc thêm