quê hương và niềm nhớ

Category: Mẹ ơi!


Mẹ ơi!

                               Bài thơ được phổ nhạc  Xin chân thành cám ơn nhạc sĩ Hiếu Anh đã phổ nhạc bài thơ “Mẹ ơi” của tôi trong CD…

Đọc thêm