quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Mẹ ơi!


Mẹ ơi!

                                            Bài thơ được phổ nhạc  Xin chân thành cám ơn nhạc sĩ Hiếu Anh đã phổ nhạc bài…

Đọc thêm