quê hương và niềm nhớ

Category: Khoảnh khắc


Khoảnh khắc

       Khi xưa còn đi học        ấp ủ mộng mai sau       tôi mơ làm cô giáo                trên bục giảng cao cao          …

Đọc thêm