quê hương và niềm nhớ

Category: Đề Đô Thành Nam Trang


Đề Đô Thành Nam Trang

Theo Tình sử của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người…

Đọc thêm