quê hương và niềm nhớ

Category: Hình kỷ niệm


Hình kỷ niệm

                           Hình kỷ niệm Hội Đồng Hương Hà Tiên Xin quý đồng hương và quý thân hữu Hà Tiên xem lại video này thật dễ thương và rất vui vào ngày “Họp…

Đọc thêm