quê hương và niềm nhớ

Category: Từ Tuyệt


Từ Tuyệt

Cảm ơn cụ già An Khê đã cứu tôi Và Bác sỉ Hoàng như Tùng giúp tôi khỏi tàn tật. Ta tỉnh lại từ cơn mê sảng giửa đất trời tuyệt lộ Trường Sơn có vầng trăng đỏ huyết ru…

Đọc thêm