quê hương và niềm nhớ

Category: Gặp lại ba


Gặp lại ba

 Ba đã xa con hơn hai năm rồi. Dài lắm đó, con nhớ ba vô cùng.                                      Mỗi lần thăm nghĩa trang  …

Đọc thêm