quê hương và niềm nhớ

Category: Vịnh Hoa Lan!


Vịnh Hoa Lan!

                                                  Thân gầy dáng liễu tuyết sương pha                …

Đọc thêm