quê hương và niềm nhớ

Category: Vườn thơ hội ngộ


Mùa đông qua

                                                                               …

Đọc thêm

Cũng đành chia ly

  Bây giờ em đi    ừ thôi kỷ niệm          giữ mãi trong tim    một góc im lìm    Bây giờ em đi          bàn chân tiều tụy        còn…

Đọc thêm

Có những niềm đau

                Có những niềm đau ví chừng bất tận              duỗi hồn đơn tìm một chút nghỉ yên                     …

Đọc thêm

Tôi yêu cải lương

                                                                               …

Đọc thêm

Đi tìm ngày xưa

                                                                               Cứ…

Đọc thêm

Món quà sinh nhật

                                                                              Mấy…

Đọc thêm

Nhớ Xuân xưa

            Chưa bao giờ tôi thấy nhớ               quê hương tôi bằng bây giờ     bởi đất nước tôi là thơ              …

Đọc thêm

Xuân trong tôi

            Đêm ba mươi năm nào      chao ôi, dài làm sao          giao thừa đi đâu vắng         cho tôi chờ băn khoăn          Tôi…

Đọc thêm

Lặng câm

                                                                        Khi người hiểu thì…

Đọc thêm

Giáng sinh năm cũ

                                                                           Thuở ấy tôi…

Đọc thêm