quê hương và niềm nhớ

Category: Vườn thơ hội ngộ


Xin cho tôi một ngày

                                                                               Xin…

Đọc thêm

Phương trời nào rồi mây cũng bay

                                                                    Phương trời nào rồi mây cũng…

Đọc thêm

Mới hôm qua đó mà

                                                                          Mới hôm qua…

Đọc thêm

Mùa đông qua

                                                                               …

Đọc thêm

Cũng đành chia ly

  Bây giờ em đi    ừ thôi kỷ niệm          giữ mãi trong tim      một góc im lìm    Bây giờ em đi          bàn chân tiều tụy       …

Đọc thêm

Có những niềm đau

                Có những niềm đau ví chừng bất tận              duỗi hồn đơn tìm một chút nghỉ yên                     …

Đọc thêm

Tôi yêu cải lương

                                                                               …

Đọc thêm

Đi tìm ngày xưa

                                                                               Cứ…

Đọc thêm

Món quà sinh nhật

                                                                              Mấy…

Đọc thêm

Nhớ Xuân xưa

            Chưa bao giờ tôi thấy nhớ               quê hương tôi bằng bây giờ     bởi đất nước tôi là thơ              …

Đọc thêm