quê hương và niềm nhớ

Category: Vườn thơ hội ngộ


Thu buồn

            Anh vẫn đợi em mấy thu vàng              bao mùa lá rụng nhớ miên man                       thoáng chốc trong hồn…

Đọc thêm

RỪNG NÚI VỀ CHIỀU

                                                                               …

Đọc thêm

Đổi thay

    Thế sự đua nhau nói đổi thay   Biết rằng ai đổi, biết ai thay         Ta không thay, cớ sao người đổi                Người  không đổi, chớ trách ta…

Đọc thêm

Mùa hè của tôi

Mùa hè của tôi đã qua rồi                cánh phượng buồn đơn côi    xa lắm một gốc trời            đâu còn những ngày vui    Giấc mơ và nụ…

Đọc thêm

Dòng sông tuổi thơ

                                 Tôi cũng có một dòng sông để nhớ                                …

Đọc thêm

Tự Do của tôi

                                                                              Tự…

Đọc thêm

Mối tình quê hương

                 Tôi còn có quê hương                            khi vượt sóng trùng dương                  …

Đọc thêm

Có một lần

   Có một lần tuyệt vọng có một lần khổ đau        mới hay tim mình khóc           mới hay sầu ngổn ngang             Rồi những giọt nắng vàng…

Đọc thêm

Ước gì tôi có thể

                                                                               …

Đọc thêm

NHỚ

                                    Anh có biết em muôn vàn nhung nhớ nhớ trường xưa từ độ đã cách xa  nhớ chiều mưa hay một sáng…

Đọc thêm