quê hương và niềm nhớ

Category: Vườn thơ hội ngộ


Đá buồn

     Khi tôi về bên đàn trâu gậm cỏ             gã tiều phu thổi sáo dưới hàng sao                 dang hai tay cho mưa nguồn thác đổ…

Đọc thêm

Có bao giờ

       Có bao giờ mình còn gọi tên nhau               như dấu yêu tha thiết buổi ban đầu                  dù đường đời là những bước thương…

Đọc thêm

Nỗi nhớ nhà

Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Đọc thêm

Áo tà huy

Đọc thêm

Khói mờ

                                                                               …

Đọc thêm

Ái Khanh

Đọc thêm

Xin cho tôi một ngày

                                                                               Xin…

Đọc thêm

Phương trời nào rồi mây cũng bay

                                                                    Phương trời nào rồi mây cũng…

Đọc thêm

Mới hôm qua đó mà

                                                                          Mới hôm qua…

Đọc thêm

Mùa đông qua

                                                                               …

Đọc thêm