quê hương và niềm nhớ

Category: Buổi chiều vàng


Buổi chiều vàng

                     Thủy Trang                Mẹ hởi, con yêu buổi chiều vàng,                chiếc cầu lắc lẽo chuyến đò ngang.  …

Đọc thêm